Browsing by Author : 김대수

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 18 to 21 of 21

Issue DateTitleAuthor(s)
2015-12-31지자체 단위 기후변화 적응대책 수립 및 이행 지원김동현
2015-12-31지자체 취약성 평가자료 지원임영신
2020-06-30취약계층을 고려한 무더위쉼터 개선 방안김대수; 박종철; 채여라
2016-09-13폭염 대비 무더위쉼터의 실효성 제고 방안채여라; 안윤정; 김대수
1

Browse