Browsing by Author : 김애선

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 6 of 6

Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-31공공기관 및 산업계 기후변화 적응역량 제고김동현
2012-12-31공공기관 적응역량평가시스템구축: 적응보고제도(안) 도입을 통한 적응역량 평가 및 관리를 중심으로강정은
2012-12-31국가정책의 적응평가제도 도입방안이수재
2008-12-31국내 도입 외래동물 정보수집 및 종합검색시스템 구축방상원
2010-07-04새만금 생태환경용지 권역별 조성방안 연구(부록)방상원
2007-10-07습지총량제 도입 방안 구축사업방상원
1

Browse