Browsing by Author : 김현애

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 5 to 10 of 10

Issue DateTitleAuthor(s)
2010-12-24생태관광 인증제도 개발 및 시범사업최희선
2014-04-30생태관광 지정 적용기술 개발최희선
2014-04-01생태관광자원 이용ㆍ관리 기술 개발최희선
2011-11-14"선 보전 후 개발”원칙 실현방안 연구권영한
2010-01-19자연환경보전·이용시설 설치 가이드라인 및 평가지표 개발 연구노백호; 변병설
2014-12-05화평법 대비 화학물질 안정성평가 핵심기술 개발(III)박정규
1

Browse