Browsing by Author : 엄정희

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 11 to 14 of 14

Issue DateTitleAuthor(s)
2011-11-30한국형 REACH에 의한 등록서류 개발 및 평가기술 개발전략 수립박정규
2011-12-31해외자원개발에 따른 환경관리방안엄정희
2012-04-30화평법 대비 화학물질 안전성평가 핵심기술 개발(I)박정규
2009-12-31환경정보체계에 기반한 공간환경계획 수립 가이드라인 마련최희선
1

Browse