Browsing by Author : 윤익준

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 5 of 5

Issue DateTitleAuthor(s)
2008-12-31국내 도입 외래동물 정보수집 및 종합검색시스템 구축방상원
2010-07-04새만금 생태환경용지 권역별 조성방안 연구(부록)방상원
2010-01-29새만금 생태환경용지 조성 기본방향 연구방상원
2015-12-31생물안전 법제 기초 연구홍현정
2009-11-29외래생물종 관리체계 개선방안 연구방상원
1

Browse