Browsing byAuthor : 이난지

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 5 of 5

Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-31동북아 대기정책포럼추장민
2015-22-08동북아 초국경 대기오염 대응체계 연구추장민
2014-12-31생물자원에 대한 접근과 이익공유 실행을 위한 지역모델 개발 Ⅱ이현우
2015-12-31지속가능발전 관점에서 본 새마을운동 재조명강택구
2014-12-31한중 생태계서비스 지불제도 비교분석 및 협력 방안 연구추장민
1

Browse