Browsing by Author : 이주영

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2006-10-31물환경종합평가방법 개발 조사연구(Ⅲ) 최종보고서 :인체 및 수생태계 위해성 평가체계 구축최지용
2009-04-10지속가능한 휴폐광산 관리 및 광해 방지를 위한 환경·광산 지리정보체계 구축 및 개선 연구 :이주영
2012-04-23환경경제통합계정 도입 및 환경정책 경제성 분석김종호
1

Browse