Browsing by Author : 김용지

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 6 of 6

Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-31국가정책의 적응평가제도 도입방안이수재
2014-01-15국가환경지도시스템 구축 기본계획 수립 연구이명진
2012-11-22기후변화 적응 정책 연구 로드맵 및 추진 전략권영한
2014-12-31기후변화 적응산업 육성전략 마련명수정
2014-03-30기후변화 적응산업 활성화를 위한 정책방안 연구박창석
2020-07-31온실가스 배출경로에 따른 기후변화 피해비용 분석채여라; 김용지; 김대수
1

Browse