Browsing byAuthor : 김창덕

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2021-06-302050 탄소중립 달성과 기후위기 극복을 위한 기후변화 적응 법제 강화신지영; 송영일; 장훈; 조한나; 박진한; 홍제우; 정선희; 김이진; 서은희; 김창덕; 이동연; 박현주; 양태경; 임희정; 강주
2011-12-31녹색기술 적용 촉진을 위한 제도개선 방안최지용
2011-01-16새만금유역 수질개선 마스터플랜 수립김익재
2011-05-31수질예보 운영계획(안) 수립 연구최지용
1

Browse