Browsing byAuthor : 박영준

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-31기후변화 적응 정보 공동 활용 체계 구축이명진
2011-08-31동아시아 섹터별 인자들이 한반도 탄소순환에 미치는 영향심창섭
2012-12-31인도네시아 국립공원의 공원자원과 생태계 보전을 위한 환경친화적 관리방안(Ⅱ)이현우
1

Browse