Browsing by Author : 박종문

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 2 of 2

Issue DateTitleAuthor(s)
2007-12-31국가 배출권 할당방안 및 배출권거래소 구축방안 마련을 위한 조사연구정유심; 이상엽
2017-06-30녹색경제와 지속가능발전을 위한 환경정책 뉴 패러다임 개발 연구추장민
1

Browse