Browsing by Author : 이경선

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-31과테말라 바이오매스 에너지를 이용한 녹색마을 조성방안 연구(II) : 녹색마을 조성에 관한 가이드라인정우현
2013-11-16생물자원 분야 표준화 방안 수립 연구정우현
2012-10-31자발적 협약의 현황 진단 및 효과적 활용방안정우현
2013-10-31해외 개발사업의 지속가능성 강화에 관한 연구정우현
1

Browse