Browsing by Subject : Adaptation Policy

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2013-10-31가뭄 유형별 기후변화 적응정책 연구김연주
2012-11-22기후변화 적응 정책 연구 로드맵 및 추진 전략권영한
2015-12-31기후변화에 대응하기 위한 생태계 환경안보 강화방안(Ⅲ): 기후변화 적응을 위한 생태계 관리방안 개선권영한; 이승준
1

Browse