Browsing "Reports(보고서)" by Subject : 해상풍력

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2016-11-30공공자료 분석을 통한 친환경적 풍력에너지 개발 기초 연구김태윤
2012-12-31조력 및 해상풍력사업 환경평가방안 연구 : Ⅱ. 해상풍력발전사업맹준호
2014-12-31해양에너지 개발을 위한 전략환경평가 방안 연구 : I. 해상풍력사업의 입지 선정을 중심으로김태윤
1

Browse