Browsing "Reports(보고서)" by Subject : 환경행정

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 2 of 2

Issue DateTitleAuthor(s)
2019-10-31지방분권 시대 지자체 환경행정기능 강화를 위한 중앙-지방간 역할 재정립 방안정우현
2013-12-31효율적 환경자원 관리를 위한 환경행정체계의 발전방안 : 중앙정부와 지자체의 역할을 중심으로정우현
1

Browse