Browsing "Reports(보고서)" by Subject : 친환경차

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2016-09-30대기환경비용을 고려한 친환경차 구매보조금 실효성 제고 연구 : 차종별 적정 보조금 수준 분석을 중심으로한진석
2015-12-31친환경차 보조금 지원 정책의 온실가스 감축 효과 연구한진석
2019-05-31환경성·형평성을 고려한 수송용 에너지 적정가격 설정 및 세수 활용 방향강만옥
1

Browse