Browsing byAuthor : 심영규

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 2 to 5 of 5

Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-31생물자원에 대한 접근과 이익공유 실행을 위한 지역모델 개발 Ⅱ이현우
2005-12-31지속가능한 하구역 관리 방안 (II)이창희
2006-12-31환경보건 관련 법제도 수립의 기본원칙에 관한 고찰심영규; 박정임
2013-03-31환경유해인자로 인한 건강피해 구제제도의 개선방안에 관한 고찰백운석; 심영규
1

Browse