Browsing byAuthor : 고석진

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2012-12-28기후변화정책포럼 2012이상엽
2012-02-28배출권거래제도의 사회ㆍ경제적 영향분석 연구이상엽
2012-10-31온실가스 목표관리제와의 연계를 고려한 국내 배출권거래제 세부운영방안 연구이상엽
2012-07-20해외사례 분석을 통한 국내 배출권거래제 시행령의 주요 쟁점이상엽; 고석진
1

Browse