Browsing by Author : 김소희

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2022-03-312050 탄소중립 일반 국민·전문가 인식조사이상엽; 양유경; 김소희
2010-12-19기후변화 및 대기오염에 의한 건강영향의 시공간적 분포 연구배현주
2016-03-31기후변화에 따른 건강영향 평가ㆍ적응 기술 및 정책지원 시스템 개발(I-IV)신용승
2011-11-28외래종 생태계위해 관리 기본계획 수립 연구방상원
1

Browse