Browsing by Author : 오치옥

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2019-03-31생태계서비스지불제 도입을 위한 국립공원 사찰림 생태계서비스 가치 추정 연구오치옥; 정해영; 주우영
2020-09-30선택실험법을 이용한 새만금호 해수유통 정책 선호 연구김남희; 최성록; 오치옥
2020-09-30습지보호지역 생태계서비스지불제 도입에 대한 수혜자의 편익 추정김미주; 오치옥; 김남희; 주우영
1

Browse