Browsing bySubject : 리스크 관리

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 4 of 4

Issue DateTitleAuthor(s)
2017-12-31「국가단위 기후변화 위험관리 기반 마련」 국가 기후변화 리스크 관리체계 구축신지영
2014-12-31기후변화에 따른 국가 리스크 정량화 연구(I)조광우
2015-12-31기후환경 리스크 전망과 국가전략(II)박창석
2014-10-20불확실성을 고려한 수질오염총량관리 안전율 설정 기초연구정선희
1

Browse