Browsing by Author : 윤대옥

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 5 of 5

Issue DateTitleAuthor(s)
2011-12-31개발사업의 종합환경영향평가지수 산정에 관한 연구Ⅱ유헌석
2011-04-01건강영향평가 운영실태 및 개선방안 연구주현수
2011-12-31기후변화에 의한 대기오염 및 건강영향 연구배현주
2012-09-17수도권 대기환경관리 중장기 정책방향 설정공성용
2012-12-31초미세먼지(PM2.5)의 건강영향 평가 및 관리정책 연구(Ⅰ)공성용
1

Browse