Browsing byAuthor : 현윤정

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 37 to 41 of 41

Issue DateTitleAuthor(s)
2021-07-31하천관리 일원화의 정책현안과 추진방향안종호; 이승수
2016-12-31해외 환경정책 인벤토리 구축 연구 : 환경전략/대기환경/물환경/국토자연/자원순환 부문조일현; 공성용; 한대호; 홍현정; 한상운
2014-12-05화평법 대비 화학물질 안정성평가 핵심기술 개발(III)박정규
2016-11-30환경영향평가와 지하안전영향평가의 연계방안 연구현윤정
2014-12-31환경재난과 안전포럼 자료집현윤정
1

Browse